Het stemmen is begonnen!

Wie mag zichzelf straks de winnaar noemen van de Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2023? Dat mag jij mede bepalen! Vanaf vandaag kun je stemmen op jouw favoriete kandidaat. Bekijk het overzicht van de 100 genomineerde ambtenaren hieronder en breng je stem uit.

 

Wie volgt programmamanager Energieregelingen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Remco Duisterhof op als Ambtenaar van het Jaar? Hij/zij/hen werkt met passie voor het openbaar bestuur en doet dit met lef en flair. Ook weet hij/zij/hen mensen te verbinden, is resultaatgericht en gaat effectief te werk in een complexe omgeving.

 

Met de Publiek Denken Top 100 richten we de schijnwerper op succesvolle sleutelfiguren bij de overheid, die vaak achter de schermen opereren. Wat maakt hen tot een voorbeeld voor anderen?

#ambtenaarvanhetjaar | #pdtop100

STEM HIER
Publiek Denken Top 100

SPELREGELS

Nadat de Publiek Denken Top 12 is vastgesteld op basis van het aantal uitgebrachte stemmen per kandidaat, bepaalt de jury wie zich straks Ambtenaar van het Jaar 2023 mag noemen. De jury wordt dit jaar voorgezeten door Karin Sleeking, directeur van A&O fonds Gemeenten. Ook wordt een publieksprijs uitgereikt aan de ambtenaar die de meeste stemmen heeft gekregen.

Stemmen kan tot en met 24 oktober 13:00 uur.
Wie de winnaar is van de Publiek denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2023 wordt bekendgemaakt op 14 december tijdens een feestelijke uitreiking in Den Haag. In het Publiek Denken-themanummer Publieke Professional van 19 december aanstaande publiceren we onder andere een verslag van het juryberaad en de complete PD Top 100 (namen en functies).

PUBLIEK DENKEN TOP 100

A-G

Medewerker verwerken en behandelen
Immigratie en Naturalisatiedienst

(rijksoverheid uitvoerend ondersteunend)

Voor zijn uitzonderlijke inzet voor het verbeteren van ons IT-systeem.

Juridisch adviseur
Gemeente Alphen aan den Rijn 

(decentraal beleid)

Ze zeggen niet voor niets dat je pas de waarde van een persoon kent als deze wegvalt. Marcel is helaas sinds kort door privé-omstandigheden uit de running. En nu pas merken de collega’s hoe waardevol zijn kennis en ervaringen zijn.

Afdelingshoofd klantenteam DJI
Justitiële ICT Organisatie

(rijksoverheid management)

Rachid is nauw betrokken bij onze organisatie en staat voor iedereen klaar.

Kabinetschef van de burgemeester
Gemeente Helmond

(rijksoverheid management)

Ineke heeft in haar rol als kabinetschef hard meegewerkt om extra elan te brengen aan de 650 militaire veteranen in Helmond. Hieruit is de Stichting Helmondse Veteranen ontstaan.

Facilitair ondersteuner 
Gemeente Katwijk

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Hart voor de zaak, dienstverlenend en gastvrij. Als er één collega klaar staat, om haar collega’s te ontzorgen in hun werkzaamheden dan is het Lia van Beelen, ongeacht het tijdstip. Lia is daarnaast de eventcooördinator en kartrekker bij evenementen, waarvoor zij alles van a tot z verzorgd. Ze past dan ook naadloos in de rol van facilitair ondersteuner zichzelf te allen tijde weg in het belang van de organisatie en interne collega’s. Zij is een harde werkster en staat klaar voor iedereen.

Medewerker centraal meldpunt A
Gemeente Katwijk

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Wil is het stralende gezicht en eerste aanspreekpunt van de gemeente Katwijk. Met haar jarenlange ervaring stelt zij burgers op haar gemak, zelfs in stresssituaties als bijvoorbeeld mensen te laat komen. Zij loopt een extra mijl voor de burgers met haar klantgerichtheid en het meedenken in moeilijke situaties zoals het melden van verloren/gestolen voorwerpen. Aangezien zij dit jaar met pensioen gaat, wat zij heel jammer vindt, heeft zij het absoluut verdiend om nu zelf eens in het zonnetje gezet te worden.

Teammanager Bedrijfsvoering
Gemeente Waterland

(decentraal management)

Hij zit naar eigen zeggen in de winter van zijn carrière (hij stopt per januari 2024). Tom heeft ruim 30 jaar leiding gegeven aan, met name, medewerkers binnen Bedrijfsvoering. Tom doet dat met kennis van zaken, omgevingsbewustheid, persoonlijke aandacht en humor: voor zijn medewerkers en voor de inwoners, ondernemers en instellingen. Waterland heeft een roerige periode achter de rug door reorganisatie en herstructurering. Tom heeft bijgedragen aan het keren van het tij. Hij is altijd de rots in de branding geweest. Alle collega’s konden bij hem terecht voor steun en wijsheden.

Medewerker Gegevensmutaties team informatiediensten
Gemeente Helmond

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Thea is een fijne, zeer betrokken en klantvriendelijke collega vol plichtsbesef. Zij zorgt al vele jaren en met heel veel kennis van zaken voor de BAG, BRK-PB.  Tevens vervult zij met verve en enthousiasme de rol van secretaris van de straatnamencommissie waar haar uitstekende lokale kennis zeer van pas komt.  En in haar eigen stad zorgt zij daarmee al meer als 40 jaar dat vele collega’s, inwoners en anderen uitstekend geholpen worden bij beantwoording van hun vragen en/of problemen.

Adviseur beheer en onderhoud
Gemeente Bergen op Zoom

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Altijd klaar staan voor iedereen, nooit is iets te veel, werkt ongelofelijk hard en veel. iedereen zou een collega als Peter nodig hebben/

Consulent inburgering
Gemeente Tholen

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Amber is een jonge en zeer gepassioneerde ambtenaar van de gemeente Tholen. Amber zet zich op enthousiaste en innovatieve manier in voor de doelgroep statushouders. Zij is hierbij niet bang om nieuwe wegen in te slaan. Ook maakt zij zich sterk in de organisatie om de doelgroep positief in beeld te brengen. Zij maakt verbinding met de doelgroep en weet in korte tijd met iedereen een goede vertrouwensband op te bouwen. Daarnaast kan zij ook goed de grenzen bewaken en zorgen dat de wettelijke kaders gerespecteerd worden. Ook heeft zij een tool ontwikkelt waarmee er cultuursensitieve gesprekken over rouw en verlies gevoerd kunnen worden. Voor mij is Amber al de collega van het jaar maar zij is het zeker waard om genomineerd te worden voor ambtenaar van het jaar 2023.

Programmamanager
Provincie Utrecht 

(decentraal beleid)

Ambtelijk de grote aanjager van de grote fietsambities waar de provincie Utrecht al jaren aan werkt. Gedreven en enthousiast om intern en extern mensen aan de fiets te binden, maar ook streng en vasthoudend om concrete doelen te bereiken.

Bestuursassistent, kabinetszaken & evenementen
Gemeente Winterswijk

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Manon denkt volledig mee met burgers en ondernemers en functioneert als haarlemmerolie. Ze heeft een scherp oog voor alles wat net niet goed gaat. Erg plezierig om mee samen te werken. Kenwoorden: betrouwbaar, integer, aanjager en enthousiasmeerder.

Participatiestrateeg
Provincie Overijssel

(decentraal beleid)

Als ambtenaar ben je boven alles en als eerste een ‘civil servant’ en dien je het algemeen belang. Maar hoe dan? Als er iemand is die alles met hart en ziel doet dan is het mijn collega Ferenc van Damme. Intrinsiek gemotiveerd en een pionier in het volksvertegenwoordigers en bestuurders laten voelen hoe je mede eigenaarschap creëert. Hoe? Door in de praktijk met hen te oefenen en te leren. Al meer dan 10 jaar doet hij dit werk met enorm veel passie. We leven in een verandering van tijdperken i.p.v. een tijdperk van verandering. Dat besef? Dat laat hij je voelen. De urgentie om het vervolgens anders te gaan doen? Daarmee gaat Ferenc aan de slag. 

Omgevingsmanager
Waterschap Limburg

(decentraal beleid)

Anouk is een warme open en vriendelijke persoonlijkheid. Ze werkt als omgevingsmanager bij het programma Water in Balans wat bij het WL aan de lat staat om wateroverlast te verminderen. Ze luistert goed naar de verschillende partijen waardoor deze beter in gesprek blijven met het WL en de samenwerking beter verloopt. Ze koppelt ook goed terug naar de eigen organisatie en probeer een goede balans te vinden. Gezien de complexe materie een hele opgave die ze met verve vervult. Is altijd op een bevlogen manier aan de slag met het tegengaan van wateroverlast in Limburg. Ze neemt hierin een voorbeeldrol en regelt, organiseert en werkt met en voor de omgeving. 

Manager Asylum & Protection
Immigratie en Naturalisatiedienst

(rijksoverheid management)

Sietske is een topmanager en zeer geliefd binnen de IND. Ze zet zich buiten haar managerstaken om altijd extra in voor vreemdelingen die tussen wal en schip dreigen te raken of voor schrijnende zaken. De menselijke maat staat hoog in het vaandel bij Sietske. Bureaucratie en onrecht verdwijnen door haar doortastende en doelgerichte aanpak als sneeuw voor de zon.

Projectleider jeugdzorg
Gemeente Dronten

(decentraal beleid)

Gerry Drijfhout heeft in haar rol als beleidsadviseur de jeugdzorg vanaf de transities in de Gemeente Dronten opgezet. Gerry overziet alle aspecten die daarbij nodig zijn: jeugdzorg lokaal en regionaal, financiën, werkprocessen, monitoring en de koppeling met de andere onderdelen binnen het Sociaal Domein. Daarnaast weet ze college en Gemeenteraad goed mee te nemen in het hele dossier van de jeugdzorg. Dat doet ze gedreven en sensitief. 

Handhaver domein 2
Gemeente Bergen op Zoom

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Mijn collega Joop staat altijd klaar om iedereen te helpen. Hij heeft veel kennis van het handhavingsvak en wij kunnen altijd op hem terug vallen met vragen. Joop gaat volgend jaar met welverdiend pensioen. 

Bouwopzichter
Gemeente Bergen op Zoom

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Ad is toezichthouder nieuwbouw op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. Ik nomineer Ad, omdat hij ondanks zijn leeftijd van 65 jaar het hardst werkt. Hij is altijd bezig zijn bestanden te sorteren, aannemers te bellen, en controles uit te zetten en uit te voeren. Hij is altijd klantgericht, integer en heeft een goed gevoel voor humor. Daarnaast is hij een levensgenieter die altijd de mensen om zich heen laat lachen. Zijn grote hobby is het kweken van vogels.

Projectleider Aanpak energiearmoede
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(rijksoverheid beleid)

Annelies is enorm gepassioneerd om energiearmoede voor mensen te verminderen. Ze werkt hard, verbindend met alle partijen en belangen. En ze heeft altijd oog voor wie ze het doet. 

Evenementencoördinator
Gemeente ‘s-Hertogenbosch

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Joran is een zeer gedreven medewerker die uistekend werk levert.

Bode
Gemeente Bergen op Zoom

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Eric staat altijd voor iedereen klaar. Hij ontzorgt, regelt en verzorgt en dat allemaal bijna onzichtbaar ten dienste van het hele team. Altijd met een lach en altijd een stapje extra. Klantvriendelijk zowel naar interne klanten (collegeleden, raadsleden, directie en collega’s) en externe klanten (medewerkers van andere Gemeenten,bewoners, bedrijven, etcetera. Een verbindende factor in de organisatie, vanuit positiviteit en resultaatgerichtheid.

Inkoopadviseur
Rijksinkoopsamenwerking

(rijksoverheid uitvoerend ondersteunend)

Kishan is een sfeermaker van het team en de organisatie. Hij heeft zichzelf opnieuw uitgevonden en helpt iedereen, soms ten koste van zichzelf.

Aanjager Diversiteit en inclusie
Gemeente Den Haag

(decentraal beleid)

Antoine is het toonbeeld van een ambtenaar die zich voor de mens inzet. Daarbij geen onderscheid maakt tussen mensen. Hij is sterk innovatief en een out of the box persoon! Een spin in het web voor vele ontwikkelingen. ‘Wie kent hem niet’

H-L

Data Scientist
Provincie Utrecht

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Als data-analist weet Wehel strategisch, tactisch en operationeel het Trambedrijf Beheer en Onderhoud aan elkaar te knopen op basis van goede KPI’s. Hierdoor groeien wij als organisatie.

Beleidsmedewerker Economie
Gemeente Rheden

(decentraal beleid)

Rachid werkt al lang bij de gemeente Rheden. Op dit moment is hij beleidsambtenaar Economie en coördinator mobiliteit en economie. Als portefeuillehouder kan ik blind vertrouwen op Rachid, waarbij hij ook altijd domeinoverstijgend denkt en handelt. Rachid heeft afgelopen jaar richting en inhoud gegeven aan de economische visie waarbij er een ongekend participatietraject is doorlopen. Het resultaat is een visie die uitgaat van brede welvaart en circulariteit. Door zijn open houding en enorme vakkennis heeft hij alle ondernemersverenigingen mee gekregen in deze visie op brede welvaart die bij ons “economische bloei” heet. Zijn bescheidenheid is onterecht en daarom is Rachid mijn topkandidaat voor de titel Ambtenaar van het jaar 2023.  

Projectmanager
Gemeente Roosendaal

(decentraal beleid)

Pascal zet zich vol overgave in voor de stad Roosendaal en de omliggende de dorpen. Hij weet als geen ander de verbinding te leggen tussen partijen en weet daarbij iedereen te enthousiasmeren en activeren. Daarnaast weet Pascal dat je niets voor elkaar krijgt, als je geen draagvlak creëert. Zo organiseerde hij onlangs een LEGO-inspiratiesessie om op een leuke manier met inwoners te werken aan de toekomst van hun wijk en zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.

Onderzoeker
Centrum Indicatiestelling Zorg

(rijksoverheid uitvoerend ondersteunend)

Debbie vertelt met passie en veel ervaring over het CIZ. Ze is boeiend in haar presentatie en uitleg over de werkzaamheden. Een aanwinst als persoon en werknemer! Vanwege haar ervaring, betrokkenheid en humor vind ik haar daardoor ambtenaar van het jaar!

Beheerder en preventiemedewerker
Gemeente Groningen

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Richard zet zich in tijdens alle evenementen op de drafbaan. Ook voor  en met de buurtbewoners van Corpus den Hoorn, Pickardhof en sportverenigingen over geluidsoverlast. Ook zet hij zich in voor veilig gebruik van het evenemententerrein en sportterreinen in Groningen

Projectleider Procesveiligheid
Nederlandse Arbeidsinspectie

(rijksoverheid management)

Deze collega heeft van startend inspecteur een traject doorlopen naar projectleider, wat ze heel goed doet ondanks haar korte ervaring in de organisatie. Een slimme doortastende dame die ook het sociale aspect niet vergeet met collega’s en ook feedback durft te vragen aan degene aan wie ze leiding geeft en kritisch is naar haar opdrachtgevers.

Coordinerend Adviseur FInancieel Programmeren
Rijkswaterstaat

(rijksoverheid management)

Joost is zeer gemotiveerd en hardwerkend en pakt zijn werkpakket in financiële programmering en coördinatie van het managementcontract en verantwoording met aanstekelijk enthousiasme, in volle omvang op. Hij levert steevast uitstekende kwaliteit op en is er altijd scherp op dat elke euro van de belastingbetaler verantwoord wordt uitgegeven. Hij is zeer aanspreekbaar voor collega’s en alert op hun toerusting. Hij organiseert kennissessies en pakt bij elke personeelsbijeenkomst formeel, informeel of sportief een rol in de voorbereiding en uitvoering. Hij eeft een brede scope en treedt medewerkers en management met open vizier en onderzoekende houding tegemoet. Ook communiceert hij in klare taal, zo nodig aangevuld met aansprekende oneliners. 

Projectleider Geopark Schelde-Delta
Provincie Zeeland

(decentraal beleid)

Walter is iemand die letterlijk en figuurlijk buiten alle grenzen denkt en doet! Hij heeft als geen ander een gebied waarbinnen de hele provincie Zeeland valt weten mee te bewegen om hun gebied op de kaart te zetten. En dit op een hele fijne manier! Met oog voor historie, bewoners, geologie, natuur, streekgerechten, en vooral ongewone combinaties van al het moois wat er te vinden is! Heel knap.

Leidinggevende Team Projecten Openbare Ruimte
Gemeente Alphen aan den Rijn

(decentraal management)

Sheraida staat voor haar team en heeft in ons team (POR) het vertrouwen weer teruggebracht. Zij is een fijne teamleider die open en eerlijk is, tijd voor je maakt en je de ondersteuning biedt die je nodig hebt. Na een roerige tijd, hebben wij dankzij haar weer een hecht team gekregen. Ze staat altijd klaar voor iedereen, zorgt voor verbinding tussen de teams uit het fysieke domein en overige teams waar we mee werken binnen de gemeente.

Civiel technisch medewerker
Gemeente Woensdecht

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Antonie is een collega uit duizenden. Hij is niet alleen goed in zijn vak, maar denkt mee op alles wat raakvlak heeft (en daarbuiten). Hij is zeer behulpzaam, heeft absoluut geen 9 tot 5-mentaliteit, is communicatief vaardig, sociaal in de omgang en enthousiast. Kortom, een top ambtenaar!

Jurist
Gemeente Hardenberg

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Mark heeft altijd tijd om even te sparren over een casus. Hij staat altijd voor iedereen klaar en vindt overal een juridisch onderbouwd antwoord op. Hij is een sociale, zeer hulpvaardige collega. Met zijn enorme juridische kennis en vaardigheden helpt hij collega’s, de organisatie en daarmee de inwoners van Hardenberg verder. Hij geeft geen antwoord zonder duidelijke toelichting en helpt iedereen mee om de essentie van wat we doen te begrijpen. In het team is hij een gezellige gangmaker! 

Hoofdwerktuigkundige
Rijksrederij

(rijksoverheid uitvoerend ondersteunend)

Jaco is werkzaam als hoofdwerktuigkundige bij de rijksrederij. Al meer dan 20 jaar vaart hij, voor de overheid,op zeegaande schepen die lange tijd van huis zijn en de taken hebben als visserijonderzoek, handhaving en visserij-inspectie. Dit doet hij al die tijd al met veel passie. Ook met meer jeugd aan boord van de schepen draagt hij graag zijn kennis over aan de volgende generatie. Daarmee vind ik dat Jaco het verdient om in de Top 100 te staan.

Provinciesecretaris
Provincie Utrecht 

(decentraal management)

Anneke is een authentieke, toegankelijke leider

Transitiemaker
Regio West-Brabant

(decentraal beleid)

Mark heeft het actieprogramma CE geschreven voor regio West-Brabant. In zijn programma faciliteert hij ambtenaren, wethouders en raadsleden met de nieuwe manier van denken en doen wat nodig is in de transitie naar een nieuwe economie. Zijn specialiteit is het vereenvoudigen van complexe vraagstukken, zodat ze begrijpelijk worden voor anderen. Mark speelt in op sociale innovaties en benut kansen en mogelijkheden om fundamenteel anders te handelen.

Klant Contact Center medewerker
Gemeente Alphen aan den Rijn

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Angelique werkt al vele jaren voor gemeente Alphen aan den Rijn. Ze is het gezicht aan de infobalie en de stem aan de telefoon die onze klanten als eerste treffen. Ze doet dit altijd oprecht en met de allerbeste intenties. Ze helpt alle inwoners, klanten, ondernemers met dezelfde onuitputtelijke vriendelijke aandacht. Ze heeft al vele collega’s ingewerkt en deelt vrijelijk haar enorme bron van kennis. Vriendelijk, verzorgd en betrokken. Kortom, een topcollega!

Adviseur Duurzaamheid
Rijksvastgoedbedrijf

(rijksoverheid uitvoerend ondersteunend)

Jille is een erg betrokken collega (duurzaamheidsadviseur) die duurzaamheid ook in zijn persoonlijk leven vergaand heeft doorgevoerd. Hij draagt zijn kennis over verduurzaming van gebouwen ook duidelijk uit binnen en buiten onze organisatie.

Medewerker verwerken en behandelen afdeling debiteuren
Dienst Uitvoering Onderwijs

(rijksoverheid uitvoerend ondersteunend)

Leona heeft zich in de beperkte tijd dat ze bij DUO werkt enorm ontplooid. Zij is een zeer flexibele enthousiaste hardwerkende medewerker. Ze is in het proefteam gestapt heeft zich hiervoor met 200 procent ingezet naast de prioriteitenbox. Hiernaast is ze een zeer betrokken BHV-er die ontruimt als het nodig is. Wanneer er geen BHV-er aanwezig is, pakt zij deze taak zonder enige moeite op. Vervolgens zorgt zij ervoor dat dit niet opnieuw zal gebeuren.

Team coördinator  Aanpak Dakloosheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(rijksoverheid management)

In 2030 heeft iedereen een thuis. Dat is de ambitie waar Jojanneke zich voor inzet. Uit volle overtuiging en vanuit het besef dat het fundamenteel anders moet. Als teamcoördinator Aanpak Dakloosheid stond zij aan de basis van een onorthodoxe benadering van beleid maken. Zij startte een proces van cocreatie waarin ex-dakloze mensen, samen met alle andere betrokken partijen, de pen voerden. Daadwerkelijk van buiten naar binnen. Zo bouwde zij aan relaties en won ze vertrouwen. Jojanneke heeft hierin het verschil gemaakt. Een nominatie ter inspiratie van anderen! Zie: Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis

Accountmanager Bedrijven
Gemeente Katwijk

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Roos is een echte verbinder binnen onze organisatie, zowel naar buiten als naar binnen. Als accountmanager bedrijven legt ze niet alleen makkelijk contact met de ondernemers van Katwijk, maar weet ze ook heel snel te schakelen met de collega’s binnen de organisatie als er wat nodig is. Hiervoor is een stukje kennis van de organisatie nodig, maar ook een open houding en respect voor anderen.  

Senior inspecteur
Inspectie van het Onderwijs

(rijksoverheid beleid)

Lies is al jarenlang werkzaam binnen de onderwijsinspectie, maar had nooit een vaste plek. Zij dreigde een soort spookambtenaar te worden, terwijl zij heel veel werk verrichte om voor- en vroegschoolse educatie op de agenda te zetten, toezicht te ontwikkelen en talloze onderzoeken op te zetten. Tijd om haar vol in het licht te zetten en te bedanken voor het vele werk in de afgelopen jaren! (Inmiddels is Lies onderdeel van onze afdeling Gemeentelijk Toezicht)

Teammanager
Provincie Utrecht

(decentraal management)

Pieter is een mensenmens en staat altijd klaar met een luisterend oor. Hij heeft veel empathisch vermogen, is een verbinder met teamspirit. Daarnaast is hij zeker ook ambitieus en gericht op resultaat. Hij weet mensen echt te motiveren, te enthousiasmeren en aan te zetten om zich te blijven ontwikkelen. En hij heeft het vermogen om met humor vele hobbels te nemen. Een gouden collega!

Programmaregisseur Veilige Energietransitie en Klimaatadaptatie
Veiligheidsregio Kennemerland

(decentraal beleid)

Machteld is zeer betrokken en gemotiveerd voor de veilige energie transitie en klimaatadaptatie in Nederland. Zij doet dit als een wervelwind, niet alleen voor haar focus op het thema waterstof, maar ook voor ander ET/klimaat-thema’s. Zij netwerkt, verbindt veiligheidsregio’s en mensen onderling en met andere organisaties, zowel publiek als privaat. Ook is ze een zeer intelligente en gedreven vrouw die zich op onnavolgbare, super ]energieke wijze inzet voor de kennisontwikkeling op dit vakgebied binnen en buiten de brandweerorganisatie. Ze heeft een groot en voortdurend uitdijend netwerk in binnen- en buitenland en weet deze mensen – soms tegen de klippen op – tee motiveren om een bijdrage te leveren aan zo breed mogelijk gedragen, praktisch toepasbare richtlijnen en procedures. Ik bewonder haar vakkennis, betrokkenheid en soms moemakende tomeloze energie. Het is niet makkelijk om alle relevante partijen bij onderwerpen te betrekken en betrokken te houden. Machteld kan dat als geen ander. Deze brede inzet verdient overkoepelende aandacht. De verkiezing tot ambtenaar van het jaar zou een mooi breed gebaar van dank zijn en hopelijk een stimulans voor haar om nog lang actief te blijven binnen dit vakgebied t.b.v. de veiligheidsregio’s.

Beleidsmedewerker
SED organisatie

(decentraal beleid)

Dana is heel erg bekwaam in haar werk, maar bovenal een ontzettend fijn mens om mee te mogen werken. Ze heeft een grote rol in het begeleiden van nieuwe medewerkers, is ontzettend behulpzaam, professioneel en heeft ontzettend veel kennis. Je kan altijd bij haar terecht en ze is een hele fijne collega. Ze heeft een grote rol in het begeleiden van nieuwe medewerkers, is ontzettend behulpzaam, professioneel en heeft ontzettend veel kennis. Je kan altijd bij haar terecht en ze is een hele fijne collega. Haar vermogen om uitdagingen te overwinnen en positieve veranderingen teweeg te brengen, verdient bewondering. Ze belichaamt het ideaalbeeld van een ambtenaar: dienend, betrokken en innovatief. In het hart van haar inspanningen staat altijd het belang van de gemeenschap. Dana is een inspiratie voor ons allen en verdient deze erkenning volledig. 

Senior Bewaarder
Ministerie van Veiligheid en Justitie

(rijksoverheid uitvoerend ondersteunend)

David is een mentor en praktijkbegeleider in hart in nieren voor de nieuwe collega’s binnen JC Zaanstad 

Senior adviseur 
Rijksschoonmaakorganisatie

(rijksoverheid uitvoerend ondersteunend)

Bert is heel bijzonder. Hij is een hele bijzondere collega met het hart op de juiste plaats. Hij werkt heel hard werkt en is goed in zijn vak/werkzaamheden. Hij heeft ook oog voor mensen en dan vooral voor zijn collega’s. Hij staat voor iedereen altijd klaar, voor raad, advies, bemiddelen, meedenken en hoe je zaken kunt oplossen als je ergens tegen aanloopt. Hij kan behalve een luisterend oor, ook een goede spiegel of coach voor je zijn. Je kunt hem altijd bellen, mailen of spreken. Hij behandelt iedereen hetzelfde. Bert doet naast zijn werk ook werkzaamheden voor de OR, DOR. Met als doel om de samenwerking tussen de organisatie en de medewerker soepel te laten lopen en eventueel indien nodig te verbeteren. Bert is een topper! Voor mij absoluut ambtenaar van het jaar.

Teammanager
TenderNed

(rijksoverheid management)

Wim is echt een motivator binnen TenderNed. Hij heeft visie, weet mensen in beweging te brengen en haalt het beste uit de teams en collega’s naar boven. Met Wim aan het roer is TenderNed uitgegroeid tot een van de succesvolste applicaties van het Rijk. Dit jaar won TenderNed zelfs de internationale Master of Software Health award!

Besturingstechnicus
Waterschap Aa en Maas

(decentraal management)

Ralph is en zeer gemotiveerde collega met het streven tot perfectie en daar voorbij. wat resulteert in geweldige voorzieningen om in te mogen werken. 

M-S

Administratief medewerker

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Nel werkt altijd heel hard krijgt veel op haar bordje en heeft het altijd druk! Ze is een topper! 

Beheerder Verkeer
Gemeente Alphen aan den Rijn 

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Manoj is een van de hardst werkende collega’s binnen ons team; een collega die voor iedereen klaar staat dag en nacht.  

Strategisch Adviseur Duurzaamheid 
Gemeente Urk 

(decentraal beleid)

Christophe werkt vol enthousiasme en passie aan een duurzamer Urk. Hij weet op een vriendelijk en doortastende manier contact te maken met alle stakeholders. Onder andere in het traject tot een Energienet Urk en de RES. Hij weet op meerdere borden tegelijk te schaken en heeft een zeer flexibele houding. Christophe is een collega die je in je team wilt hebben. De combinatie van creativiteit, kennis en kunde en van de gebaande paden durven te stappen, maakt hem een zeer geliefde collega binnen de gemeente en binnen de regio. 

Teamleider 
Gemeente Emmen 

(decentraal management)

Bauke is al een aantal jaren mijn leidinggevende en ik heb nog nooit zo’n fijne leidinggevende gehad. Hij heeft veel inzicht in mensen en heeft goede inzichten bij het werven en selecteren van mensen. Daarnaast geeft hij leiding aan een heel groot team maar is hij toch altijd goed op de hoogte van iedereen. Ook weet hij je de ruimte te geven en vertrouwen in je te hebben 

Secretaris staf financiën
Gemeente Amsterdam 

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Khadija is een superlieve, vrolijke collega die voor iedereen klaarstaat. Ze ziet de mens in de collega’s. Ze is eerlijk. En staat altijd open om mee te denken en mee te werken.  

Onderzoeker 
Centrum Indicatiestelling Zorg 

(rijksoverheid uitvoerend ondersteunend)

Christine heeft in haar oude team veel betekend in het kader van de KPI kwantiteit. Ook in haar nieuwe team (en regio!) zet ze met haar kennis en kunde deze KPI op de agenda. 

Senior beleidsadviseur greenports 
Provincie Zuid-Holland 

(decentraal beleid)

Hanneke heeft aan de wieg gestaan van de opbouw van de triple helix netwerkorganisaties binnen de tuinbouw: de greenports. Nu de transitie naar duurzame productie nijpend wordt (door het NPLG en de KRW), hebben wij al een netwerk waarmee we hierop kunnen samenwerken. Hanneke kent iedereen en iedereen kent Hanneke. Ze weet als geen ander kansen te zien en partijen (zowel binnen als buiten het provinciehuis) aan elkaar te koppelen, zodat er met kleine impulsen echt resultaten worden geboekt. Hannekes relatie met bestuurders is uitstekend, ze is eerlijk, oprecht en spreekt uit wat er goed gaat. Afgelopen jaar heeft Hanneke op een fijne manier de economische inbreng in de coalitieonderhandelingen gecoördineerd, wat maar laat zien wat een multi-talent deze vrouw is!  

Projectleider, Team Opdrachten en Innovatie 
Gemeente Alphen aan den Rijn 

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Mark is een geweldige collega die voor iedereen klaar staat met vakinhoudelijke- en persoonlijke raad en daad. Daarnaast heeft hij als projectleider een belangrijke rol bij de inbesteding van de schuldhulpverlening bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit is een uitdagend proces, waarbij hij alles overziet, de juiste stappen onderneemt en oog heeft voor de mensen. Mark heeft zich de afgelopen tijd erg ingezet voor de ontwikkeling van ons team. Hij draagt niet alleen bij aan de ontwikkeling van het team als geheel, maar staat ook altijd open om mee te denken met collega’s. En om zijn humor kunnen we niet heen.  

Senior Adviseur Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

(rijksoverheid beleid)

Abdel heeft als senior-adviseur wetgevingsbeleid een sleutelrol gespeeld bij de ontwikkeling van het nieuwe Beleidskompas, het instrument om de kwaliteit van beleid te verbeteren. Abdel wist een hele brede groep aan stakeholders vanuit ministeries, uitvoeringsorganisaties en externe experts te betrekken en enthousiast te maken. Hij slaagde erin dat we met elkaar ambitieus durfden te zijn en een prachtig compleet instrument hebben kunnen neerzetten. Zijn manier van werken is een perfecte combinatie van pragmatisme en idealisme. Hij zet een heldere koers uit maar doet dat samen met de stakeholders, houdt de vaart erin en weet toch verdieping tot stand te brengen. Bovendien is hij heel kundig en ook nog eens aardig. Echt een topprestatie en een heel getalenteerde collega. 

Coördinator KCC 
Gemeente Bergen op Zoom 

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Nukhet staat altijd voor een ander klaar. Ze denkt altijd aan haar werk, ook in lastige persoonlijke tijden en probeert zelfs dan nog om het haar medewerkers naar hun zin te maken. 

Communicatieadviseur  
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

(rijksoverheid uitvoerend ondersteunend)

Met een eindeloze energie, ongekend enthousiasme en een onbegrensde passie en hulpvaardigheid, vliegt Sonja door de werk week heen… Nee, meestal door de hele week heen. Op alle fronten springt zij bij, ver voorbij communicatieplannen of communicatieadvies, zodat alle collega’s, partners en burgers weten hoe het zit. Want daar doen we het voor, samen het verschil maken, vooral voor mensen die dat even niet zelf kunnen. En met dat voor ogen vliegt ze weer verder, op naar de volgende missie tbv burger en maatschappij! 

Beleidsadviseur  
Gemeente Rotterdam  

(rijksoverheid management)

Willem heeft zich in een zeer korte tijd neergezet als het nieuwe gezicht van Rotterdam Onbeperkt. 

Operationeel Manager 
Immigratie- en Naturalisatiedienst 

(rijksoverheid uitvoerend ondersteunend)

Yvonne is een enorm harde werker die onder hoge werkdruk ook nog eens een fantastische persoonlijke ontwikkeling doormaakt! 

Coördinator programma aanpak Biodiversiteit gebouwde omgeving
Provincie Utrecht

(decentraal beleid)

Wendy heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er een doorbraak is gekomen op twee velden die allebei superbelangrijk zijn, maar met elkaar leken te botsen: natuurbescherming (biodiversiteit) vs energietransitie (isolatie). Ze staat aan de wieg van de ontwikkeling van de methode van het soortenmanagementplan (SMP) en het pre-SMP. Ook andere provincies pakken nu deze methode op. Wendy heeft provinciebelang, natuurbelang en het belang van bewoners allemaal voor ogen. Ze is een schoolvoorbeeld van integraal werken, van denken dwars door en over domeinen, belangen en portefeuilles heen. Ze is in staat om in een ingewikkeld krachtenveld succes te behalen.  

Teamleider Sociaal Domein 
Gemeente Alphen aan den Rijn 

(decentraal management)

Siham Rabhioui is een fantastische teamleider. Zij leidt haar team doelgericht en oplossingsgericht. Zij reageert altijd snel op mails en appjes. Overleggen leidt zij vaardig, helder en doelgericht. Zij denkt altijd goed mee met de teamleden. Zij weet uitstekend wat er speelt in het team en als een opdracht niet op tijd uitgevoerd kan worden heeft zij altijd een plan B paraat. Zij is ook heel vriendelijk in de omgang en behandelt iedereen op gelijke wijze. Kortom: voor mij de ambtenaar van het jaar! 

Concernstrateeg 
Gemeente Rotterdam 

(decentraal beleid)

Als concernstrateeg voor de gemeente Rotterdam houdt Paula van complexe problemen waar het hele systeem bij betrokken moet worden om deze op te lossen. Daar is ze sterk in. Van uitvoering tot concerndirectie‚ Paula weet alle lagen in de organisatie te activeren en inspireren om vanuit hun rol bij te dragen aan de oplossing. 

Deelprogrammamanager Klimaatbewustzijn
Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) 

(decentraal management)

Grenzeloze samenwerking: het thema van dit jaar lijkt wel gekozen voor mijn collega Cindy Reijnders. Als de hoogwatercrisis van juli 2021 in Limburg ons een ding heeft geleerd, is het wel dat de inwoner niet geholpen is met tientallen verschillende instanties en evenzoveel berichten. De kracht van eenvoud wordt hierin onderschat en Cindy zet zich met een inspirerende passie in voor het bereiken van een multidisciplinaire aanpak op zeer lokaal niveau, zodat de opgave weer centraal komt te staan. Ze verbindt partijen door ze elk in hun kracht te zetten, maximaal te faciliteren en zo uniek te zijn. 

Teamleider 
Waternet 

(decentraal management)

Dory heeft zich als teamleider jarenlang ingezet voor een goede sfeer en werkverdeling binnen Team Vergunningen 

Programmamanager Omgevingswet 
Ministerie van Defensie 

(rijksoverheid beleid)

Anne is een dwarsdenker die mensen in beweging brengt op een eigenzinnige manier die zeer aanstekelijk werkt. Bij defensie heeft ze op het vlak van stikstof en duurzaamheid menig collega enthousiast gemaakt en in beweging gekregen. 

Programmadirecteur Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

(rijksoverheid management)

Een all-round programmamanager die zich het vak informatiebeheer/archivering heeft eigen gemaakt en een krachtig RDDI programma neerzet. Weerstanden in de top en operationeel in de organisatie weet te duiden en overwinnen.  

Gegevensbeheerder 
Gemeente Alphen aan den Rijn 

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Frans is een collega in de ware zin des woords. Hij weet ondanks tegenslagen en belemmeringen altijd de juiste toon te treffen om anderen te motiveren en op weg te helpen. Als verbinder en trouble-shooter is hij ongeëvenaard. Frans is altijd bereid zijn kennis, kunde en kalmte in te zetten om de gezamenlijke opgaven te faciliteren. 

Senior medewerker Facilitair Management 
FMHaaglanden 

(rijksoverheid uitvoerend ondersteunend)

Michael is senior-medewerker bij het Facilitair Contactcentrum op de Rijnstraat 8. Ik bewonder hem vanwege zijn grote kennis over zowel de hedendaagse maatschappij, als de geschiedenis die tot onze hedendaagse maatschappij heeft geleid. Wij delen deze interesse, maar ik vind het vooral bijzonder dat hij deze kennis weet toe te passen bij het benaderen van collega’s, klanten en burgers. Michael is erg betrokken en past nieuwe kennis snel en adequaat toe. Daardoor gaan zaken vlot en soepel, iets dat ik als erg prettig ervaar. 

Projectmedewerker  
Gemeente Eindhoven 

(decentraal beleid)

Guus heeft een lange staat van dienst bij de Gemeente Eindhoven. Via Juridische Zaken, hoofd Strategie, directeur Veiligheid, manager strategie en beleid houdt Guus zich momenteel bezig met het realiseren van plekken voor Maatschappelijke Opvang. Kern van de nominatie is dat Guus in staat is in elk onderdeel van de organisatie meters te maken en resultaten te boeken op strategisch niveau met steeds oog voor het resultaat in de praktijk. Dat hij daarbij velen makkelijk meeneemt maakt die resultaten ook mogelijk. Een van meest invloedrijke mensen in de stad met hart voor de meest kwetsbaren. 

Coördinator verkeersveiligheid 
Rotterdam

(decentraal beleid)

Ik ken geen gedrevener verkeersveiligheidsexpert dan Remco. Op alle niveaus gevraagd en schijnbaar moeiteloos opererend. En ook nog heel sociaal en complimenteus.  

Teamleider 
Ministerie van Justitie en Veiligheid  

(rijksoverheid management)

Rafaël is een zeer professionele gewaardeerde collega. Dag en nacht is hij bezig met de Oostvaarderskliniek/ Pieter Baan Centrum  

T-Z

Medewerker Behandelen en Ontwikkelen  
Immigratie- en Naturalisatiedienst 

(rijksoverheid uitvoerend ondersteunend)

Mikhael is een enorm toegewijde, integere en enthousiaste ambtenaar. Naast zijn werkzaamheden als beslismedewerker heeft hij afgelopen maanden bokslessen gegeven aan collega’s op de IND locatie te Badhoevedorp. Daarnaast is hij samen met een andere collega, coördinator voor het Oekraïne-derdelandersproject. Een enorme klus met veel kijkers. In de hoedanigheid hiervan heeft hij altijd met veel enthousiasme en zijn volle 100 procent gewerkt om de doelen van het project te bereiken. Vanwege zijn toewijding en integriteit vind ik hem een voorbeeld ambtenaar! 

Technisch Adviseur Gemeentelijk Vastgoed 
Gemeente Eindhoven 

(rijksoverheid uitvoerend ondersteunend)

Carlo is altijd bereid om zijn collega’s en gebruikers van vastgoed te voorzien in prima communicatie en Carlo heeft een groot probleemoplossend vermogen. 

Directeur Strategie Energiesysteem 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

(rijksoverheid management)

Maxine is directeur Strategie Energiesysteem bij EZK en kent een geweldige loopbaan in het bedrijfsleven en de kenniswereld. Ze staat aan de lat voor een van de meest uitdagende en complexe maatschappelijke uitdagingen: sturing en richting geven aan de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Maxine trakteert bewindslieden en collega’s op een heldere visie, spiegelt op keuzes en blinde vlekken, daagt medewerkers uit en heeft een scherp oog voor de mens achter de belangen en de burgers voor wie we dit doen. Ze weet complexiteit scherp te vertalen naar concrete keuzes. Met haar puurheid is ze een aanwinst voor de ambtenarij. 

Management Ondersteuner 
Belastingdienst 

(rijksoverheid uitvoerend ondersteunend)

Liesbeth is heel behulpzaam, zorgt dat alles up-to-date is en is multi inzetbaar. Als je iets niet weet weet je dat je bij Liesbeth moet zijn.  

Consulent Schulddienstverlening 
Gemeente Nunspeet  

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Bianca is ambtenaar bij de gemeente Nunspeet, en beweegt hemel en aarde om slachtoffers van het toeslagenschandaal te helpen bij een nieuwe start. Ze gaat net een stap verder dan een ander, en maakt hierbij echt het verschil.  Het buiten haar eigen bubbel kijken maakt haar uniek in het herstelproces voor de ouders 

Concerncontroller
Gemeente Weert 

(decentraal management)

Jeroen is er in geslaagd om met zijn gemeente gedurende de afgelopen 3 jaar een omwenteling te maken van input naar impactgericht werken. Alles wat ze doen staat nu in het teken van belangrijke maatschappelijke opgaven voor onze stad. En nog mooier is dat iedere medewerker weet welke bijdrage hij/zij daaraan levert. De gemeente is nu in staat om vanuit haar strategische visie onderbouwde keuzes te maken in het uit te voeren beleid, waarbij geld een ondergeschikte rol speelt, maar waarbij wel iedere euro telt. Als aanjager hiervan is Jeroen hier bijzonder trots op.

Landschapsarchitect 
Provincie Gelderland 

(decentraal beleid)

Als landschapsarchitect is Kees een drijvende kracht om Gelderland nog mooier te maken. Als lid van diverse kwaliteitsteams weet hij samen met partners de fysieke opgaven met oog voor kwaliteit veel meerwaarde toe te voegen. Zoals de handelingsperspectieven voor Panorama Gelderse rivieren, de Gelderse principes voor Water en Bodem Sturend en ontwikkeling van Groen Blauw Raamwerk Groene Metropoolregio. In de bovenstroom is hij de stille kracht, Hij weet met zijn aanstekelijke ideeën en diverse talenten in een onderstroom iedereen meer te stuwen naar het bijzondere en betere. Hij vertaalt en verbindt abstractie en complex beleid met uitvoering en verleidelijke beeldtaal. 

Accountmanager terreinbeherende organisaties, landgoederen
Waterschap Vallei en Veluwe 

(decentraal beleid)

Maarten is een enorme ambassadeur voor de waterwereld en zorgt op een actieve manier aan bewustwording en kennisverspreiding. Via onder andere Twitter heeft hij een groot publiek bereikt waarin hij wekelijks mensen meeneemt in de wereld van (zoet)water en de gevolgen van klimaatverandering op ons watersysteem. 

Relatiemanager
Waterschap Limburg 

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Guido is als relatiemanager een collega die handen en voeten geeft aan het omgevingsgericht werken. Hij behartigt de belangen van waterschap Limburg aan zowel de bestuurstafel als aan de keukentafel. Van omgevingswet, tot KRW, van hemelwaterverordeningen voor gemeenten tot nazorg hoogwater 21: aan Guido heb je een verbinder van waterschap Limburg die pas los laat als doelen behaald zijn. Met zijn frisse blik gaat hij uitdagingen niet uit de weg en verbindt hij ons mooie Limburgse werkgebied probleemloos met de collega’s op de werkvloer. 

Administratief medewerker 
Gemeente Assen 

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Hanna is een alleskunner en een waar organisatietalent. Vanuit haar rol als backofficemedewerker houdt zij diverse processen draaiende. Ook is Hanna inventief, leergierig en een hele fijne collega in de omgang. Hanna verdient de schijnwerpers omdat zij zich elke dag weer inzet voor de inwoners van Assen. Hiermee zorgt zij er ook voor dat de Asser samenleving beter wordt.  

Recordmanager 
Waterschap Hollandse Delta 

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Rudy is een zeer kundige en professionele archivaris/recordsmanager, een cocreater van een modeldocumentstructuurplan dat onder andere VNG en de waterschappen als blauwdruk gebruiken voor de inrichting van de digitale werkomgeving. Hij werkt met passie en daarvoor reist hij graag dagelijks 4 uur met de trein naar het hoofdkantoor. Zijn kennis, kunde en empathie verdienen in deze tijd van digitale transformatie meer dan ooit waardering, want hij brengt de nodige orde en rust. 

Regionale implementatiecoach omgevingswet regio Utrecht
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(decentraal beleid)

Leana heeft als RIO in de regio Utrecht de afgelopen jaren op gepassioneerde en energieke wijze gezorgd voor grote verbinding, samenwerking en saamhorigheid in de regio. Sterk inhoudelijk, praktisch gedreven en relatiegericht. Zij is een inspirerend voorbeeld voor het werken als 1 overheid. Door haar toewijding is de regio Utrecht een bloeiende samenwerkingsregio en een voorbeeld voor anderen.  

Senior Adviseur 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

(rijksoverheid uitvoerend ondersteunend)

Anna zet zich als ambtenaar al jarenlang in voor een goede dialoog tussen ambtenaren, en waar nodig de burger of klant van de overheid. In 2023 heeft Anna hier op diverse plekken binnen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en binnen het rijk ook haar bijdrage geleverd. In rijksbrede bijeenkomsten heeft ze zich laten zien en horen, door het stellen van open vragen die aanzetten tot het echt voelen van een onderwerp. Een aantal voorbeelden zijn te geven waar Anna met zo’n vraag de ontvanger van de vraag emotioneel raakte. En daardoor ontstond er een dialoog die niet alleen over de feitelijke inhoud ging, het gevoel werd er ook bij betrokken. En daarmee werd de dialoog veel waardevoller. 

Bestuursadviseur  
Hoogheemraadschap van Rijnland 

(decentraal beleid)

Elise is een getalenteerde en keihard werkende bestuursadviseur. Met haar scherpte en strategisch vermogen is ze een drijvende kracht achter het stroomlijnen en verbeteren van ons democratisch proces. Dit wordt gezien en zeer gewaardeerd door onze bestuurders en collega’s. Met haar prestaties en ambities is ze het modelvoorbeeld van een jonge, getalenteerde, gemancipeerde vrouw. Daarnaast is ze een zeer fijne en humoristische collega om mee samen te werken. Ten slotte is ze zeer bescheiden, wat deze nominatie des te meer recht doet.  

Binnendienst medewerker 
Gemeente Noordoostpolder 

(rijksoverheid beleid)

Binnen team Werk (ondernemersadviseurs en beleidsadviseurs) zorgt Carola als binnendienstmedewerker voor overzicht, het tijdig aanleveren van stukken en het bewaken van de budgetten. Waar een ieder van ons team soms de neiging heeft om te verkokeren, trekt zij zaken in een breder, maatschappelijk perspectief: wat is goed voor onze gemeente en de samenleving, waar liggen kansen? Carola heeft een feilloos gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Dat maakt haar tot een fijne sparringpartner op allerlei gebied. Daarnaast heeft zij oog voor een ieder persoonlijk. Met haar oprechte interesse en kennis van zaken is zij onmisbaar voor ons als zelfsturend team. Een terechte Ambtenaar van het jaar! 

Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving  
Gemeente Katwijk 

(decentraal management)

Adviseur stedelijke waterkwaliteit 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

(decentraal beleid)

Een extern contactpersoon omschreef Sita onlangs als ‘durfambtenaar’. Dat vond ik een hele passende omschrijving. Ze gaat vol voor waar ze voor staat (waterkwaliteit in het stedelijk gebied) en pakt (innovatieve) kansen die ze ziet. Ze laat zich niet tegenhouden door interne hobbels die ze  hierbij tegenkomt. Kortom, ze is innovatief, doortastend en ook nog eens een prettig persoon om mee samen te werken. Daar kun je er niet genoeg van hebben bij een waterschap en toch zijn ze zeldzaam.  

Senior beleidsadviseur sociaal domein 
Gemeente Gouda 

(decentraal beleid)

Barbara is een echte topper! Als strategisch adviseur maakt zij het verschil voor de nieuwe regionale werkorganisatie sociaal domein voor de regio Midden-Holland. Ze pakt complexe visie en kaderstellingstrajecten op met vijf gemeenteraden, coacht en adviseert collega’s en is faciliterend in haar handelen richting het bestuur. En met dezelfde respectvolle, open benadering gaat ze ook in gesprek met adviesraden, aanbieders of andere gemeenten: echt luisteren en daar wat mee doen! Wat haar bijzonder maakt is dat ze niet schuwt om haar eigen ervaringen als inwoner in te brengen op een passende manier en een warm pleidooi blijft inbrengen voor het cliëntenperspectief! De inwoners waar we het allemaal voor doen! Zo houdt ze ons allemaal scherp, is onze kritische stem die altijd net even verder kijkt en denkt en het bredere perspectief zoekt. Ze is een doorzetter en een lieve collega: gewoon een topper die het verdiend om in het zonnetje gezet te worden!  

Senior systeem- en netwerkbeheerder 
Waterschap Brabantse Delta \

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Ben is een zeer betrokken collega. Hij neemt zijn werk en zijn collega’s serieus. Voor de organisatie is hij dagelijks in de weer om de informatieveiligheid te garanderen. Dat doet hij daarnaast ook voor de cyber veilige sector in het CERT-WM. Als het nodig is frist Ben zijn kennis op (trainingen cursussen) en geeft die kennis weer door naar collega’s, ook bij collega waterschappen. 

Projectmedewerker 
Provincie Utrecht 

(decentraal uitvoerend ondersteunend)

Catharina is iemand die alles tot in de puntjes regelt en voor iedereen klaarstaat. Alles gaat gepaard met de mooiste en liefste glimlach. Catharina, ik vind je top! 

Beleidsadviseur Stad en Bestuur 
Gemeente Den Haag 

(decentraal beleid)

Merdan is een rechtvaardige en betrokken collega, die zich dagelijks met hart en ziel inzet voor zijn medemens. Op dagelijkse basis wil hij graag van betekenis zijn om de mensen om hem heen te beschermen tegen onrecht. Hij is oprecht en eerlijk in de stad en op zijn werk zichtbaar betrokken bij mensen. Hij is een gedreven professional en een prettige, toegankelijke collega die de gangbare stereotypen over ambtenaren doorbreekt. In tegenstelling tot velen die soms los lijken te staan van de samenleving, toont hij een opmerkelijke betrokkenheid bij onze stad. Hij zet zich in met lange werkdagen en streeft voortdurend naar samenwerking met collega’s uit diverse afdelingen en diensten, maar ook met de burgers. Hij pleit voor gelijke kansen en staat voor rechtvaardigheid. Als ambtenaar verbindt hij mensen die zich vanuit religieuze en levensbeschouwelijke organisaties inzetten om stedelijke en maatschappelijke problemen op te pakken. En als vakbondsman komt hij op voor het werk en het inkomen van mensen. In de persoon Merdan zie ik de stad Den Haag terug: divers, kleurrijk, sociaal en toegankelijk.  

Teamleider Toezicht en Ondersteuning
Provincie Fryslân 

(decentraal management)

Ümit heeft zich, in de korte tijd dat ze bij ons aan boord is (1 jr), bewezen als de leidinggevende die je als ambtenaar wilt hebben. Ze heeft een duidelijke visie op leiderschap en aansturing, is strategisch en een kritische meedenker, ze weet precies wat ze wil maar staat open voor een ieder met (goede) ideeën, voelt mensen feilloos aan en is een veilige haven voor iedereen die haar nodig heeft. Met haar warmte, haar oog en hart voor het welzijn van haar mensen‚ en met haar humor en aanstekelijke lach krijgt ze gedaan wat moet. Ümit is goud waard! 

Registeraccountant  
Belastingdienst 

(rijksoverheid uitvoerend ondersteunend)

Registeraccountant Gabriel zet zich al jaren in voor de organisatie, zowel binnen als buiten het bedrijf. Zijn inzet wordt erkend door zijn collega’s en leidinggevenden en hij is iemand die nooit om iets vraagt. Hart voor de zaak, zegt hij altijd. Een man van waarde die deze week zelfs nog in de krant komt, met een mooi verhaal over de Belastingdienst. Na dat artikel kunnen we niets anders zeggen dan dat de nominatie zeer terecht is. Ook zet hij zich volop in voor diversiteit en inclusiviteit, vanuit zijn culturele achtergrond. 

Coördinator Diversiteit, Gelijkwaardigheid & Inclusie  
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

(rijksoverheid beleid)

Liza is een sprankelende ambtenaar met altijd de visie voor verbeteringen. Zij strijdt voor inclusie en wil dat iedereen gezien wordt. Daarbij durft ze soms stappen te zetten die anderen misschien niet zouden doen. Met een enorme passie en drive zet ze zich in om de kloof te verkleinen tussen de samenleving en de rijksoverheid. Ze zoekt naar mensen met diverse achtergronden en haalt ze naar binnen. Ze geeft mensen kansen die normaal niet zo snel bij het rijk binnen zouden komen. Samen met pSG Abigail Norville heeft ze het New Professional Programma opgezet. Authenticiteit, co-creatie en pionieren is wat ze doet. Daarnaast is ze een inspiratie voor velen binnen en buiten de rijksoverheid.  

STEMMEN

Juryleden

Anneke Knol
plus

Anneke Knol

Provincie Utrecht

Bart Snels
plus

Bart Snels

Belastingen, toeslagen en douane

Karin Sleeking
plus

Karin Sleeking

A&O fonds Gemeenten

Meindert Smallenbroek
plus

Meindert Smallenbroek

Unie van Waterschappen

Mitchell Hendriks
plus

Mitchell Hendriks

Stichting FUTUR

Nathalie van Berkel
plus

Nathalie van Berkel

UWV

Nicole van der Wolk
plus

Nicole van der Wolk

ministerie van BZK

Pieter Jeroense
plus

Pieter Jeroense

VNG

Remco Duisterhof
plus

Remco Duisterhof

RVO (Winnaar 2022)

Publiek Denken

Abonneren op Publiek Denken

Publiek Denken daagt ambtenaren en bestuurders uit om hun eigen visie verder te ontwikkelen en te reflecteren op hun eigen denken en handelen. Met nieuwsberichten, achtergrondartikelen, interviews, opinieartikelen en columns bieden wij een platform voor kennisoverdracht en het delen van ervaringen.

Voor bestuurders en ambtenaren is een abonnement op Publiek Denken gratis.

Abonneer je nu

INITIATIEFNEMER

De verkiezing Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar is een initiatief van uitgever Publiek Denken.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

De verkiezing Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar wordt mede mogelijk gemaakt door:

Copyright 2023 Publiek Denken. All rights reserved