Annelies van Eekelen is gekozen tot Ambtenaar van het Jaar 2023.

Ambtenaar van het Jaar 2023

De projectleider Aanpak energie­armoede bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt verschillende partijen samen en wordt geroemd om haar arbeidsethos en betrokkenheid.

De jury van de Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar heeft dit jaar even de tijd nodig om tot de definitieve Top 12 te komen. Sommige finalisten blijken het tijdens de speeddates veel beter te doen dan op video en papier. Over de Top 3 zijn de juryleden het echter snel eens. Op de derde en tweede plaats eindigen respectievelijk Willem Philipsen en Merdan Yağmur. De eerste plaats en de titel van Ambtenaar van het Jaar 2023 gaan naar Annelies van Eekelen.

Maarten Veldhuis is vijfde geworden in de Publiek Denken Top 100 en krijgt de meeste stemmen van het publiek. Dat laatste betekent dat hij de winnaar is van de Publieksprijs. De accountmanager terreinbeherende organisaties en landgoederen bij waterschap Vallei en Veluwe zet zich in om landschappen gezonder te krijgen en meer te sturen met water en bodem.

De kwaliteit van de kandidaten is dit jaar uitzonderlijk hoog en dat maakt het er niet gemakkelijker op om tot een definitieve ranking te komen. Als de jury klaar is met haar beraadslagingen, besluit ze om Bauke van der Meulen een eervolle vermelding te geven. De manager informatisering bij de gemeente Emmen is bescheiden en echt een mensenmens. Hij werkt al 30 jaar in verschillende functies en zit helemaal op zijn plek. Zijn belangrijkste focus is op zijn medewerkers.

#ambtenaarvanhetjaar | #pdtop100

2023 Publiek Denken Top 12

Justitiële ICT Organisatie
Afdelingshoofd klantenteam DJI

Rijksoverheid management

Rachid is nauw betrokken bij onze organisatie en staat voor iedereen klaar.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Projectleider Aanpak energiearmoede

Rijksoverheid beleid

Annelies is enorm gepassioneerd om energiearmoede voor mensen te verminderen. Ze werkt hard, verbindend met alle partijen en belangen. En ze heeft altijd oog voor wie ze het doet.

Rijksvastgoedbedrijf
Adviseur Duurzaamheid

Rijksoverheid uitvoerend ondersteunend

Jille is een erg betrokken collega (duurzaamheidsadviseur) die duurzaamheid ook in zijn persoonlijk leven vergaand heeft doorgevoerd. Hij draagt zijn kennis over verduurzaming van gebouwen ook duidelijk uit binnen en buiten onze organisatie.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Team coördinator Aanpak Dakloosheid

Rijksoverheid management

In 2030 heeft iedereen een thuis. Dat is de ambitie waar Jojanneke zich voor inzet. Uit volle overtuiging en vanuit het besef dat het fundamenteel anders moet. Als teamcoördinator Aanpak Dakloosheid stond zij aan de basis van een onorthodoxe benadering van beleid maken. Zij startte een proces van cocreatie waarin ex-dakloze mensen, samen met alle andere betrokken partijen, de pen voerden. Daadwerkelijk van buiten naar binnen. Zo bouwde zij aan relaties en won ze vertrouwen. Jojanneke heeft hierin het verschil gemaakt. Een nominatie ter inspiratie van anderen! Zie: Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis

Gemeente Emmen
Teamleider

Decentraal management

Bauke is al een aantal jaren mijn leidinggevende en ik heb nog nooit zo’n fijne leidinggevende gehad. Hij heeft veel inzicht in mensen en heeft goede inzichten bij het werven en selecteren van mensen. Daarnaast geeft hij leiding aan een heel groot team maar is hij toch altijd goed op de hoogte van iedereen. Ook weet hij je de ruimte te geven en vertrouwen in je te hebben

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Communicatieadviseur

Rijksoverheid uitvoerend ondersteunend

Met een eindeloze energie, ongekend enthousiasme en een onbegrensde passie en hulpvaardigheid, vliegt Sonja door de werk week heen… Nee, meestal door de hele week heen. Op alle fronten springt zij bij, ver voorbij communicatieplannen of communicatieadvies, zodat alle collega’s, partners en burgers weten hoe het zit. Want daar doen we het voor, samen het verschil maken, vooral voor mensen die dat even niet zelf kunnen. En met dat voor ogen vliegt ze weer verder, op naar de volgende missie tbv burger en maatschappij!

Gemeente Rotterdam
Beleidsadviseur

Decentraal beleid

Willem heeft zich in een zeer korte tijd neergezet als het nieuwe gezicht van Rotterdam Onbeperkt.

Waterschap Limburg
Manager bij Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL)

Decentraal managament

Grenzeloze samenwerking: het thema van dit jaar lijkt wel gekozen voor mijn collega Cindy Reijnders. Als de hoogwatercrisis van juli 2021 in Limburg ons een ding heeft geleerd, is het wel dat de inwoner niet geholpen is met tientallen verschillende instanties en evenzoveel berichten. De kracht van eenvoud wordt hierin onderschat en Cindy zet zich met een inspirerende passie in voor het bereiken van een multidisciplinaire aanpak op zeer lokaal niveau, zodat de opgave weer centraal komt te staan. Ze verbindt partijen door ze elk in hun kracht te zetten, maximaal te faciliteren en zo uniek te zijn. Grenzeloze samenwerking: het thema van dit jaar lijkt wel gekozen voor mijn collega Cindy Reijnders. Als de hoogwatercrisis van juli 2021 in Limburg ons een ding heeft geleerd, is het wel dat de inwoner niet geholpen is met tientallen verschillende instanties en evenzoveel berichten. De kracht van eenvoud wordt hierin onderschat en Cindy zet zich met een inspirerende passie in voor het bereiken van een multidisciplinaire aanpak op zeer lokaal niveau, zodat de opgave weer centraal komt te staan. Ze verbindt partijen door ze elk in hun kracht te zetten, maximaal te faciliteren en zo uniek te zijn.

Gemeente Weert
Concerncontroller

Decentraal uitvoerend ondersteunend

Jeroen is er in geslaagd om met de gemeente Weert gedurende de afgelopen 3 jaar een omwenteling te maken van input naar impactgericht werken. Alles wat de gemeente nu doet staat nu in het teken van belangrijke maatschappelijke opgaven voor de stad. En nog mooier is dat iedere medewerker weet welke bijdrage hij/zij daaraan levert. De gemeente is nu in staat om vanuit de strategische visie onderbouwde keuzes te maken in het uit te voeren beleid, waarbij geld een ondergeschikte rol speelt, maar waarbij wel iedere euro telt. En Jeroen is de aanjager hiervan.

Waterschap Vallei en Veluwe
Accountmanager terreinbeherende organisaties, landgoederen

Decentraal uitvoerend ondersteunend

Maarten is een enorme ambassadeur voor de waterwereld en zorgt op een actieve manier aan bewustwording en kennisverspreiding. Via onder andere Twitter heeft hij een groot publiek bereikt waarin hij wekelijks mensen meeneemt in de wereld van (zoet)water en de gevolgen van klimaatverandering op ons watersysteem.

Gemeente Den Haag
Beleidsadviseur Stad en Bestuur

Decentraal beleid

Merdan is een rechtvaardige en betrokken collega, die zich dagelijks met hart en ziel inzet voor zijn medemens. Op dagelijkse basis wil hij graag van betekenis zijn om de mensen om hem heen te beschermen tegen onrecht. Hij is oprecht en eerlijk in de stad en op zijn werk zichtbaar betrokken bij mensen. Hij is een gedreven professional en een prettige, toegankelijke collega die de gangbare stereotypen over ambtenaren doorbreekt. In tegenstelling tot velen die soms los lijken te staan van de samenleving, toont hij een opmerkelijke betrokkenheid bij onze stad. Hij zet zich in met lange werkdagen en streeft voortdurend naar samenwerking met collega’s uit diverse afdelingen en diensten, maar ook met de burgers. Hij pleit voor gelijke kansen en staat voor rechtvaardigheid. Als ambtenaar verbindt hij mensen die zich vanuit religieuze en levensbeschouwelijke organisaties inzetten om stedelijke en maatschappelijke problemen op te pakken. En als vakbondsman komt hij op voor het werk en het inkomen van mensen. In de persoon Merdan zie ik de stad Den Haag terug: divers, kleurrijk, sociaal en toegankelijk.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Coördinator Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie

Rijksoverheid beleid

Liza is een sprankelende ambtenaar met altijd de visie voor verbeteringen. Zij strijdt voor inclusie en wil dat iedereen gezien wordt. Daarbij durft ze soms stappen te zetten die anderen misschien niet zouden doen. Met een enorme passie en drive zet ze zich in om de kloof te verkleinen tussen de samenleving en de rijksoverheid. Ze zoekt naar mensen met diverse achtergronden en haalt ze naar binnen. Ze geeft mensen kansen die normaal niet zo snel bij het rijk binnen zouden komen. Samen met pSG Abigail Norville heeft ze het New Professional Programma opgezet. Authenticiteit, co-creatie en pionieren is wat ze doet. Daarnaast is ze een inspiratie voor velen binnen en buiten de rijksoverheid.

Juryleden

Anneke Knol
plus

Anneke Knol

Provincie Utrecht

Bart Snels
plus

Bart Snels

Belastingen, toeslagen en douane

Karin Sleeking
plus

Karin Sleeking

A&O fonds Gemeenten

Meindert Smallenbroek
plus

Meindert Smallenbroek

Unie van Waterschappen

Mitchell Hendriks
plus

Mitchell Hendriks

Stichting FUTUR

Nathalie van Berkel
plus

Nathalie van Berkel

UWV

Nicole van der Wolk
plus

Nicole van der Wolk

ministerie van BZK

Pieter Jeroense
plus

Pieter Jeroense

VNG

Remco Duisterhof
plus

Remco Duisterhof

RVO (Winnaar 2022)

Publiek Denken

Abonneren op Publiek Denken

Publiek Denken daagt ambtenaren en bestuurders uit om hun eigen visie verder te ontwikkelen en te reflecteren op hun eigen denken en handelen. Met nieuwsberichten, achtergrondartikelen, interviews, opinieartikelen en columns bieden wij een platform voor kennisoverdracht en het delen van ervaringen.

Voor bestuurders en ambtenaren is een abonnement op Publiek Denken gratis.

Abonneer je nu

 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

De verkiezing Publiek Denken Top 100, Ambtenaar van het Jaar wordt mede mogelijk gemaakt door:

INNITIATIEFNEMER

De verkiezing Publiek Denken Top 100, Ambtenaar van het Jaar is een initiatief van uitgever Publiek Denken.

publiek-denken
Copyright 2023 Publiek Denken. All rights reserved