Karin Sleeking

Directeur @ A&O fonds Gemeenten

Veel taken, hoge verwachtingen: het is niet mis, wat er allemaal op een ambtenaar afkomt. ‘Dat vergt een ambtenaar die lef heeft en in staat is zijn verhaal goed over te brengen op mensen,’ zegt Sleeking. ‘Met het lage vertrouwen in de politiek is het extra belangrijk om duidelijk te zijn. Je mag heus nee zeggen, maar leg dat uit.’