Christien Bronda

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur @ Gemeente Groningen

‘Iemand die zich pragmatisch opstelt en grenzen durft op te zoeken. Iemand die kijkt naar mogelijkheden en handelt in de geest van wet en regels en niet naar de letter. Je moet dienstbaar zijn naar onze inwoners, maar ook naar onze bestuurders, partners en vooral ook naar elkaar. Je moet plezier in je werk hebben en dat ook uitstralen! Heb vertrouwen in eigen kunnen en ook in dat van je collega. Wees vooral nieuwsgierig, luister goed en probeer je in iemand te verplaatsen.