Gritta Nottelman

Secretaris @ Waterschap Amstel Gooi en Vecht

De grote maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat, zijn divers en complex, maar hebben ook iets gemeen: ze vallen niet langer onder de verantwoordelijkheid van één type overheid, zegt Nottelman. ‘Neem klimaatadaptatie. Dat gaat onder meer om bebouwing, infrastructuur en waterafvoer. Dat hangt allemaal met elkaar samen. Dus zul je als gemeente, waterschap en provincie samen met een integraal plan moeten komen.’