Henk Korvinus

Inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid @ Ministerie van Justitie en Veiligheid

‘Een deskundig ambtenaar is iemand die in verbinding met betrokkenen denkt aan wat als beleid is afgesproken en doet wat daarbij past of passend kan worden gemaakt.

Het is positief als zij/hij daarbij oog en oor heeft voor wat het effect van haar/zijn handelen of nalaten is voor burgers, instellingen en bedrijven. Als dat handelen een negatief en/of ongewenst effect heeft, hoort zij/hij dat direct aan te kaarten bij degenen, die beleid en uitvoering kunnen veranderen. Op deze wijze laat de Ambtenaar van het Jaar zien dat zij/hij staat voor goed uitvoerbaar beleid, dat bijdraagt aan een rechtvaardige samenleving.’